UG Semester Pattern Examination Results April - 2023

Semester Pattern:
Course Subject
UG B.A HISTORY
UG B.A TAMIL LITERATURE
UG B.A ENGLISH
UG BACHELOR OF COMMERCE
UG B.A ECONOMICS
UG B.A JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
UG BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
UG B.A PUBLIC ADMINISTRATION
UG B.A POLITICAL SCIENCE
UG B.A SOCIOLOGY
UG B.SC TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT
UG B.SC VISUAL COMMUNICATION
UG BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION
UG BACHELOR OF COMMERCE COMPUTER APPLICATION
UG B.SC MATHEMATICS
UG B.SC BOTANY
UG B.SC CHEMISTRY
UG B.SC COMPUTER SCIENCE
UG B.SC MICROBIOLOGY
UG B.SC PHYSICS
UG B.SC PSYCHOLOGY
UG B.SC ZOOLOGY
UG BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
Enter your Register Number:
Enter Captcha: